Σάββατο, 27 Μαρτίου 2010

Stretnutie s czperským profesorom o krιze. Η κρίση είναι όξυνση των αντιθέτων, εκβάθυνση τον αντιθέσεων, η λύση;

Predvčerom som bola na jednej prednáške s cyperskÝm profesorom Stavrosom Topazosom.
Napísal veľa kníh, aj o kapitalistickej kríze.
Okrem iného povedal, že zisky sa zvýšili v porovnaní s 60 -70 rokmi o 120 percent.
Vyrába sa oveľa viac luxusných predmetov.
Napriek tomu bohatí nevedia, či so ziskom.
Tri autá, dve lietadlá a čo ešte?
Ohradiť majetok múrom, najať strážcov...
Zatiaľ bolo riešením prenesenie ziskov na chudobnejších v podobe pôžičiek.
Ale dokedy?
Situádia nemá viac riešení.
Buď bude nasledovať dlhodobé obdobie stagnácie,
alebo vojny, alebo
sám kapitalismus bude musieť vymyslieť nejakú inú
spolcnosť...
Riešením je kapa.
Komunizmus, povedal prednášajúci nakoniec.
Nie ten, čo akože bol, lebo nebol v skutočnsti.
Tvorivý komunismus,
pre všetky druhy talentov.
Aj ten podnikateľský.
Sám kapitlizmus vedie k nemu.
Taká je dialektika.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου