Σάββατο, 13 Μαρτίου 2010

Psyché


V starogréčtine
psyché (ψυχή)
znamená
dych
čiže
život.
A vôbec ˇ
neprebýva
v hlave.
To len Freud
nás tu pletie popleta
jeden!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου