Σάββατο, 29 Μαΐου 2010

निएलें व् गर=ecku

Moja priateľka Margita, nič netušiac o Grédkom škandále Siemens, sa na stretnutí spolužiakov zmienila o tom, ako jej otec, minister zdravia v roku 1989, dostal na stôl balík peňazí od Siemensu. Človek so socialistickou morálkou ich nezobral, a tak o tom priateľka tak otvorene hovorí... Smiala sa. Smiali sme sa.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου