Δευτέρα 14 Μαρτίου 2011

व्प्रेड

Όταν μιλάμε για μαρξιστική σκέψη γιατί κοιτάμε το παρελθόν του παρελθόντος, τους κριτικούς των κριτικών, τους ερμηνευτές των ερμηνευτών;
Η μαρξιστική σκέψη είναι μπροστά!