Τρίτη 6 Απριλίου 2010

Herakleiton


Τα πάντα ρει
μα η αγάπη
μένει
το χιόνι
λιώνει
μα ο ήλιος
το
χαϊδεύει
κάθε χρόνο.

Παρασκευή 2 Απριλίου 2010

१५ α १६ पलट? पत;ओक्सेय्श प्रो त्वं फल;;vn


"Opatrenia» už boli v Grécku oficiálne vyhlásene, po generálnom štrajku to bude namiesto zadržania štrnásteho platu znížemie príjmov o 30 percent pre štátnych zamestnancov a zvýšenie dôchodkoého veku. A pritom platy vyššie ako sto tisíc eur ročne budú zdanené iba jendýn percentom.
Pätnásty a šestnásty plat poslancov ostal nedotknutý. Samozrejme, že vláda vymyslela aj jednu «prefektnú» novimku: založila fond pre dobrovoľné prispätie k vyrovnaniu dlhu. Teda ak poslanec obätuje svoj šestnásty plat, ešte z neho bude hrdina. A televízia potrebuje politických hrdinov. Už dlho je prinútená píliť uši divákom o škandáloch o tom ako prejedli predošlé vlády peniaze z predošlých pôžičiek. Nie je dobré aby sa pred verejnosťou veľa hovorilo o tom, ako ktorý politik sa obohatil na úrok chudobných. Ľavica hovorí o trestných činoch.
Cekový dlh gréckeho štatu je dnes vyše 300 miliárd Eur. Videli sem za nemalé peniaze veľa reklamy jednotliných ministerstiev, a to je len vrchol ľadovca. Napríklad za nedávnej vlády pravice bolo schválené že budú mramorové kachličky pred parlamentom zdrsnené a schválila sa na to cena dva milióny Eur. Teraz naposledy sa zistilo, že na to stačí dvestotisíc Eur. Za ostatné peniaze by si niekto namastil vrecká.
Súkromný lekári a právnici, ako aj rôzny relemselníci nevydávajú vôbec účtenky a zistilo sa napríklad, že niektorí lekári udávajú na daňovom priznaní príjmi o polovicu menšie než dostáva plat ich sekretárka.
Čím vyššie zviera, tým väčšie možosti okrádania.
Ale už sa črtajú reálne návrhy zo strany nezývislých intelektuálov a aj rôznych ľavicových hnutí, ktoré sú zatiaľ zjednotené pod hlavičkou SYRIZA (koalícia radikálnej ľavice, má päť rôznych «tencencií» a ďalších jedenásť hnutí), ktorá získavajú vo voľbách obyčajne okolo štyroch percent.
Premiér sa tvári, že to všetko zvládne a že nebude musieť žobračit finafnčnú podporu od EÚ ani od Svetovej banky.
A zatiaĺ rôzne cudzie banky požičiavajú Grécku peniaze na bežný chod krajiny s hoci aj dvadsaťpäťpercentným úrokom.
Kounistická strana akoby spala, trvajúc na tom, že sa raz stane vládou a zoštátní priemysel, ale objavujú sa aj reálne návrhy hlavne od nezávislých «blogerov» ako napríklad štyridsaťpäť percentné zdanenie ziskov, zoštátnenie bánk bez odškodnenia, zdanenie nesmierne veľkého majetku cirkvi, zdanenie vojenských výdavkov a zastavenie vyzbrojovania a ďalšie. Zároveň sa objavujú nové formy «boja» ako napríklad vyhlásenie prvého marca ako dňa «bez spotreby», čo prišlo z iných stredozemných krajín. Ľudia všeličo vymýšľajú, pretože štrajky vyhlasované «predanými», (ako sa v Grécku hovorí) štátnymi odbormi nemajú vpodstate žiaden vplyv. Na druhej strane ľudia sa štrajkami vyčerpajú a nemajú potom chuť nič viac politického podnikať. Okrem toho počas generálneho štrajku boli súkromné obchody a supermarkety otvorené, takže akoby sa nič nedialo.
Ale je toho ešte veľa písania. V Grécku sa ľady pohli.

Uverejnené v časopise "Slovo" 16. 3. 2009